OPEN DAY TRIENNI + BIENNI

Traumatology

Floating Realities

this thing that rides the tides

Colloquio ammissione BIENNI (2023/2024)

Test ammissione TRIENNI (2023/2024)

Bando Sentieri Creativi 2023

Presentazione BIENNI online

ATELIER GIACOMO

Mulhouse 023

Clorofilla 15

ArteImpresa

Incontro con AWI – Art Workers Italia